Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Projekat Plava Voda

 

Glavni projekat Plava voda

Glavni projekat “Regionalni vodovod Plava voda” izradio je Institut za hidrotehniku Sarajevo 2011. godine i sastoji se od slijedećih knjiga:
  1. Knjiga 1 – Opći dio
  2. Knjiga 2A – Glavni transportni vod
  3. Knjiga 2B – Cjevodovodi odvojaka
  4. Knjiga 3 – Vodozahvat i hlorna stanica
  5. Knjiga 4 – Crpne stanice
  6. Knjiga 5 – Hidrologija

 

Ovdje možete preuzeti kompletnu dokumentaciju Glavnog projekta Plava Voda

Projekat implementacije vodosnabdijevanja Plava Voda

Ideja o implementaciji Projekta „Plava voda“ datira još od 80-ih godina, a sve u cilju dugoročnog unapređenje vodosnabdijevanja općina Travnik i Zenica. Kao zainteresirane strane, tj. potencijalni učesnici realizacije Projekta su u većoj ili manjoj mjeri uvijek bile prisutne i općine Novi Travnik i Vitez, a kasnije i Busovača. S tim vezi, postignut je i „Društveni dogovor o izgradnji i korišćenju Regionalnog vodovoda „Plava voda“ za snabdijevanje pitkom vodom područja opštine Travnik, Pucarevo, Vitez i Zenica“ („SL.Glasnik opštine Travnik, br.: 9/85), a nakon toga zaključen i „Samoupravni sporazum o međusobnim pravima i obavezama opština Travnik i Zenica u vezi sa osnivanjem radne organizacije Regionalni vodovod „Plava voda““(„Sl.glasnik opštine Travnik, 1987.g., br.: 6). Na osnovu ovog „Samoupravnog sporazuma“, Skupština opštine Travnik (na sjednici Vijeća udruţenog rada, 14.12. 1989.g.) i Skupština opštine Zenica (na sjednici Vijeća udruţenog rada i Vijeća mjesnih zajednica, 31.1.1990.g.) donijele su „Odluku o organizovanju Javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda“ Travnik“.

Informacije o projektu možete preuzeti na linku ispod

Karte – šeme projekta

Karte – šeme projekta vodosnadbijevanja Regionalnog vodovoda Plava Voda