Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

O nama

JP RV Plava Voda doo Travnik

Na osnovu člana 6 Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:8/05;81/08;22/09), člana 343 a u vezi sa članom 317., Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj:23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), i odredbe člana 17. i 43.Odluke o usklađivanju , poslovanja, kapitala Javnog preduzeća/poduzeća Regionalni vodovod “PLAVA VODA” Travnik sa odredbom Zakona o javnim preduzećima, usvojen od Općinskog vijeća Travnik i Općinskog vijeća Zenica kao osnivača na odvojenim sjednicama istog sadržaja, na osnovu kojeg je određena Odluka o usklađivanju statusa, oblika, poslovanja, kapitala Javnog preduzeća/poduzeća Regionalni vodovod “PLAVA VODA” Travnik pod brojem OPU-IP-300/2009 godine od 08.05.2009.godine potpisana od predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik i Općinskog vijeća Zenica.

Kompletan Statut možete i ovdje preuzeti

Djelatnosti preduzeća/poduzeća JP RV Plava voda doo Travnik

 • Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
 • Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Statut preduzeća JP RV Plava Voda doo

Status preduzeća / poduzeća možete preuzeti na linku ispod

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora JP RV „Plava voda” d.o.o. Travnik su:

 • Bojan Domić – predsjednik (ispred Općine Travnik)
 • Edina Kaknjo, dipl. ing. – član, zamjenik predsjednika (ispred Općine Zenica)
 • mr.sci.Senid Gerin, dipl.ing. – član (ispred Općine Travnik)
 • Stevica Ilić, dipl.ing. – član (ispred Općine Travnik)
 • Josip Šain, dipl.ing. – član (ispred Općine Zenica)

U toku je procedura imenovanja novog Nadzornog odbora JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik.

Uprava JP RV Plava voda doo

Članovi Uprave JP RV „Plava voda” d.o.o. Travnik su:

 • V.D. Direktor: mr.sc. Ernad Granić, dipl.ing.
 • V.D. zamjenik direktora: Ivica Harambašić, dipl. prav.-krim.

Tehnički sekretar

 • Hajra Jusić, tehnički sekretar
 • tel: +387 (0)30 511 133
 •  e-mail: sekretar@jprvplavavoda.ba

Pravni sektor

 • Stručni saradnik za pravne poslove – Emir Halapić, dipl. pravnik
 • tel: +387 (0)30 511 133

e-mail: emir.halapic@jprvplavavoda.ba

Tehnički sektor

 • Stručni saradnik za tehničke poslove – Monika Lovrić, dipl.ing.građ.
 • tel: +387 (0)30 511 133

e-mail: monika.lovric@jprvplavavoda.ba

ČLANOVI KOMISIJE ZA NABAVKU IZVOĐAČA RADOVA:

 1. Monika Lovrić (JP RV „Plava voda“)
 2. Ajdin Jeleč (Grad Zenica)
 3. Eniz Spahić (Grad Zenica)
 4. Ahmed Mušija (Grad Zenica)
 5. Marko Ćurak (Općina Travnik)
 6. Goran Pejaković (Općina Travnik)
 7. Lucija Beljan (Općina Travnik)
 8. Edin Šabanović (Općina Busovača)
 9. Višnja Čolić (Općina Novi Travnik)
 10. Sanja Bosiljčić-Pandur (Fond za zaštitu okoliša FBiH)
 11. Abdulah Burek (SBK)

ČLANOVI KOMISIJE ZA NABAVKU NADZORA NAD IZGRADNJOM:

 1. Monika Lovrić (JP RV „Plava voda“)
 2. Ajdin Jeleč (Grad Zenica)
 3. Eniz Spahić (Grad Zenica)
 4. Ahmed Mušija (Grad Zenica)
 5. Asim Sadibašić (Općina Travnik)
 6. Lucija Beljan (Općina Travnik)
 7. Edin Šabanović (Općina Busovača)
 8. Nikolina Jozipović (Općina Novi Travnik)
 9. Sanja Bosiljčić-Pandur (Fond za zaštitu okoliša FBiH)
 10. Abdulah Burek (SBK)

ČLANOVI KOMISIJE ZA NABAVKU KONSULTANTA ZA PROJEKAT FOPIP:

 1. Ajdin Jeleč (Grad Zenica)
 2. Eniz Spahić (JP „ViK“ d.o.o. Zenica )
 3. Nikolina Jozipović (JP „Vilenica-vodovod“ d.o.o. Novi Travnik)
 4. Marko Ćurak (Općina Travnik)
 5. Nikola Biljaka (JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik)
 6. Edin Šabanović (Općina Busovača)

Upravni odbor projekta „Plava voda“

 1. Tahir Lendo, premijer i Muhamed Softić (Srednjobosanski kanton);
 2. Mirnes Bašić, premijer i Mirsad Hadžić, ministar (Zeničko-dobojski kanton);
 3. Sanja Bosiljčić Pandur (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH);
 4. Kenan Dautović, načelnik (Općina Travnik);
 5. Fuad Kasumović, gradonačelnik (Grad Zenica);
 6. Stjepan Dujo, načelnik (Općina Novi Travnik);
 7. Asim Mekić, načelnik (Općina Busovača);
 8. Ernad Granić, v.d. direktor (JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik);
 9. Ivica Harambašić, v.d. zamjenik direktora (JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik).

PIU (jedinica za implementaciju projekta) „Plava voda“ – ažuriran

 

SBK:
Burek Abdulah, dipl.ing.građ.

 

ZDK:
Dizdar Senada, dipl.ing.građ.hidrotehničkog smjera

 

GRAD ZENICA:
Pašalić Emir, dipl.ing.građ.
Mešić Haris, dipl.ing.građ.
Berković Ajis, dipl.ing.građ.
Mušija Ahmed, mr.geotehnike i geologije.
Keleštura Selver, dipl.pravnik.
Baručija Almira, dipl.pravnik.
Primorac Bojana, dipl.pravnik.
Mehmedić Amra, dipl.ecc.

 

Novi članovi ispred Grada Zenice su:

Jeleč Ajdin, dipl.ing

Spahić Eniz, dipl. ing mašinstva

 

OPĆINA NOVI TRAVNIK
Smajić Haris, dipl.pravnik.
Čolić Višnja, dipl.ecc.
Nikolina Jozipović, dipl.ing.

 

OPĆINA BUSOVAČA
Šabanović Edin, dipl.ing.mašinstva

 

OPĆINA TRAVNIK
Sadibašić Asim, dipl. ing.mašinstva
Skrobo Aida, dipl.ing. geodezije.
Hadžić Mersiha, dipl.ecc.
Sajević Ivan, dipl.agronom.

 

Novi član ispred Općine Travnik je:

Ćurak Marko, dipl.ing.građ.

 

 

 

JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik
Granić Ernad, mr.sc.dipl.ing.
Harambašić Ivica, dipl.prav-krim.
Halapić Emir, dipl.pravnik.
Kafadar Ivan, dipl.ing.građ. (Lovrić Monika, dipl.ing.građ.)
Jusić Hajra, SSS.

 

Angažman po potrebi:

Voloder Dinko, dipl.ing.geodezije.
Beljan Lucija, dipl.pravnik.
Pejaković Goran, dipl.ekonom/mr.ekonomskih nauka.
Varenković Zakir, dipl.ing.elektrotehnike

Uprava JP RV Plava Voda doo

mr.sc. Ernad Granić, dipl.ing.
V.D. Direktor
Ivica Harambašić, dipl. prav.-krim
V.D. zamjenik direktora
Hajra Jusić
tehnički sekretar