Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Plava voda čeka odobrenje iz Pariza

Plava voda čeka odobrenje iz Pariza

Stvoreni su uslovi za povlačenje prve tranše, kaže Ernad Granić, direktor Regionalnog vodovoda

Aktivnosti vezane za projekat Plava voda, zbog njegove kompleksnosti, odvijaju se na više kolosijeka. Prema riječima Ernada Granića, direktora RV Plava voda Travnik, svakodnevno komuniciraju sa Glavnim uredom Razvojne banke Vijeća Evrope u Parizu, iščekujući realizaciju kredita. Radi se o paralelnom kreditu koji ide sa onim odobrenim od EBRD-a. Tako 11 miliona eura zaduženja ide preko EBRD-a, a drugih 11 miliona preko CEB-a.

– Nakon što je Predsjedništvo BiH ratifikovalo Okvirni sporazum o zajmu između Razvojne banke VE i BiH LD 1890 (2016) za finansiranje Projekta regionalnog vodosnabdijevanja Plava voda, svi uslovi za kredit su stvoreni. Preostaju još neke operativne stvari, kako da se osigura prohodnost prve tranše. Ta će nam sredstva osigurati početak eksproprijacije u punom kapacitetu. S druge strane, tu je i odluka Gradskog vijeća Zenica o davanju garancija za zaduženje Zeničko-dobojskog kantona, koja osigurava prohodnost za ovu drugu liniju kredita preko EBRD-a. Potrebno je da se odluka objavi u Službenom listu, da se onda dostavi ZDK-u, kako bi Kanton dobio mogućnost da potpiše preuzimanje duga od Federacije BiH, objašnjava Granić.

Dodaje da se čeka dozvola iz Londona od EBRD-a za objavu međunarodnog tendera za izbor nadzora.

– Tim eksperata iz Zenice pokrenuo je inicijativu da se uradi dodatna analiza o materijalu koji se treba koristiti u izgradnji regionalnog vodovoda. Projekat je urađen prije šest godina. Inicijativa je ocijenjena kao opravdana, da se vidi je li taj materijal koji je odabran najbolji, da li je u međuvremenu došlo do promjene cijena. Uključena su bila dva instituta, jedan iz Tuzle, jedan iz Mostara, kao i onaj koji je radio prvi projekat – Institut Građevinskog fakulteta u Sarajevu, skupa sa svim ekspertima općina koje učestvuju u projektu i kantona. Ukoliko se pokaže da će promjena materijala donijeti koristi, moguće je da dođe do neke dopune projekta, govori Granić.

Kako je puno institucija uključeno, napominje da projekat nije hitan u smislu da niko nije bez vode. Vodu imaju i Zenica i Travnik i Novi Travnik i Busovača, koji su u projektu.

Za eksproprijaciju u JP Regionalni vodovod Plava voda kažu da je kompleksan proces, da je provodi pet općina, među kojima je i Vitez, koji nije više u projektu, ali vodovod ide kroz tu općinu.