Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

OPĆA OBAVIJEST O NABAVCI

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

1. Funding Details
The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered
by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of
the above named project.
Additional financing information:
49% European Bank for Reconstruction and Development Loan, 49% Council of Europe
Development Bank Loan, and 2 % other EBRD administrated grants.
2. Information on the Project
Project Description:
The construction of water intake structures at the Plava Voda spring, together with the
construction of a main transport pipeline, about 33 kilometres long, from the spring through
municipalities Novi Travnik, Vitez and Busovaca to the city of Zenica. The project also
includes the construction of supporting facilities to enable connections to the existing water
distribution networks of the four municipalities.
Estimated Total Project Value
24,460,000.00
Currency
EUR
Procurement Type
Works,Consultancy
Estimated Start Date of Procurement
15/11/2022.
3. Other Information
Contracts will be subject to the Bank’s Procurement Policies and Rules and are open for
participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement
documents.
Procurement under this project will be conducted using the EBRD Client E-Procurement
Portal (ECEPP). If you intend to participate in any procurement under this project, please
ensure that you have registered in ECEPP (https://ecepp.ebrd.com). Registered entities will
be notified directly when any procurement opportunities are published.
4. Client Address
Mr. Ernad Granic, Acting Director and Mr. Ivica Harambasic, Acting Deputy Director
JP RV Plava Voda d.o.o.
Zenjak bb
Travnik
72270
Bosnia And Herzegovina
Tel. +387 30 511 133
Email: sekretar@jprvplavavoda.ba

GPN-09.11.2022. eng.pdf

 

OPĆA OBAVIJEST O NABAVCI

1. Detalji financiranja
Gore navedeni Klijent namjerava upotrijebiti dio sredstava zajma/donacije kojim upravlja
Europska banka za obnovu i razvoj (Banka) za troškove gore navedenog Projekta.
Dodatne informacije o financiranju:
49% zajma Europske banke za obnovu i razvoj, 49% zajma Razvojne banke Vijeća Europe i
2% drugih bespovratnih sredstava kojima upravlja EBRD.
2. Informacije o Projektu
Opis Projekta:
Izgradnja vodozahvata na izvorištu Plava Voda, zajedno s izgradnjom glavnog transportnog
cjevovoda, dužine oko 33 kilometra, od izvorišta kroz općine Novi Travnik, Vitez i Busovača
do grada Zenice. Projekt također uključuje izgradnju pratećih objekata koji će omogućiti
priključenje na postojeće vodovodne mreže četiriju općina.
Procijenjena ukupna vrijednost Projekta:
24.460.000,00
Valuta:
Euro
Vrsta nabave:
Radovi, Savjetovanje
Procijenjeni datum početka nabave:
15.11.2022.
3. Dodatne informacije
Ugovori će podlijegati Politici i pravilima nabave Banke i otvoreni su za sudjelovanje tvrtkama
iz bilo koje zemlje, osim ako nije drugačije navedeno u dokumentima o nabavi.
Nabava u okviru ovog Projekta provodit će se korištenjem portala EBRD-a za e-nabavu
(ECEPP). Ako namjeravate sudjelovati u bilo kojoj nabavi u okviru ovog Projekta, molimo vas
da se registrirate u ECEPP (https://ecepp.ebrd.com). Registrirani subjekti bit će izravno
obaviješteni kada budu objavljene mogućnosti nabave.
4. Adresa Klijenta
Ernad Granić, v.d. direktor i Ivica Harambasić, v.d. zamjenik direktora
JP RV Plava Voda d.o.o.
Zenjak bb
Travnik
72270
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 30 511 133
Email: sekretar@jprvplavavoda.ba

GPN-09.11.2022. bih.pdf