Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš

Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš

Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za projekat izgradnje Regionalnog vodovoda “Plava voda”, održana je dana 10.11.2021.g. u 11:00 sati u Velikoj sali Općine Travnik.

Javnu raspravu predvodili su predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma koji su predstavili zakonske osnove u postupku ocjene Studije uticaja na okoliš.

Podršku JP RV “Plava voda” d.o.o. Travnik je pružio predstavnik konsultanata – SENDO d.o.o. Sarajevo sa prezentacijom Studije utjecaja na okoliš i upoznavši sve prisutne sa mjerama za ublažavanje uticaja na okoliš tijekom i nakon izgradnje Regionalnog vodovoda “Plava voda”.

Na Javnoj raspravi su bili prisutni: predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja, predstavnik udruženja ribara, predstavnica MZ Stari grad, kao i ostali zainteresirani sugrađani.

Javna rasprava je zaključena nakon saslušanja i prihvaćanja komentara i sugestija svih prisutnih.

Sve dodatne primjedbe na Studiju mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.