Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

RATIFIKACIJA OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE (CEB) i BOSNE I HERCEGOVINE

RATIFIKACIJA OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE (CEB)  i  BOSNE I HERCEGOVINE

Predsjedništvo BiH na 50. redovnoj sjednici, održanoj dana 01.08.2018.g. donijelo Odluku o  ratifikaciji Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine LD 1890(2016) za finansiranje Projekta „Plava voda“. Ovdje se radi o drugom dijelu kreditnog aranžmana od 11 miliona EUR-a koji čini polovinu od ukupnog kreditnog zaduženja predviđenog za realizaciju Projekta „Plava voda“: Ukupno kreditno zaduženje iznosi 22 miliona EUR-a, a drugu polovinu (od 11 milina EUR-a) će biti osigurana angažmanom preko EBRD-a. U sklopu Projekta se također planiraju utrošiti i grant sredstva u iznosu od 2,5 miliona EUR-a koja su osigurana od strane SIDA-e.