Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

INFORMACIJA SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „PLAVA VODA“

INFORMACIJA SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „PLAVA VODA“

Dana 02. 08. 2018.g. u 14:30 sati održan je sastanak Upravnog odbora

Projekta „Plava voda“ u Maloj sali Općine Travnik.

 

 

Sastanku su prisustvovali:

  1. Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik
  2. Fuad Kasumović, gradonačelnik Grada Zenice
  3. Emir Pašalić, direktor VIK-a Grada Zenice
  4. Asim Mekić, načelnik Općine Busovača
  5. Refik Lendo, načelnik Općine Novi Travnik
  6. Tahir Lendo, premijer SBK-a
  7. Muhamed Softić, direktor Ureda za evropske integracije SBK-a
  8. Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a
  9. Ernad Granić, v.d. direktor (JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik)
  10. Ivica Harambašić, v.d. zamjenik direktora (JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik)

 

Na sastanku se diskutovalo o aktuelnostima realizacije Projekta „Plava voda“, pa su doneseni određeni zaključci u cilju daljnje implementacije Projekta, koji su proslijeđeni Upravi preduzeća.