Novosti i Informacije

Urbanistička saglasnost JP RV „ Plava voda” d.o.o. Travnik dobila je URBANISTIČKU SAGLASNOST od FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA za izgradnju…

07/12/2010 Pročitaj objavu
1 4 5