Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Sastanak na temu problematika realizacije projekta Regionalni vodovod Plava voda

Sastanak na temu problematika realizacije projekta Regionalni vodovod Plava voda

Dana 13.01.2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, u maloj sali Općine Travnik, održao se sastanak na temu: problematika realizacije projekta Regionalni vodovod „Plava voda“.

Sastanku su prisustvovali Načelnik Općine Travnik: Admir Hadžiemrić, Načelnik Općine Novi Travnik: Tahir Lendo, Načelnik Općine Busovača: Asim Mekić, predstavnik Općine Vitez: Armin Varupa, Gradonačelnik Grada Zenice: Fuad Kasumović, Premijer SBK-a: Tahir Lendo, predstavnik ZDK-a: ministar Himzo Smajić i Uprava JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik (direktor Ernad Granić i zamjenik direktora Ivica Harambašić).

Na sastanku su doneseni slijedeći zaključci:

1. Da stručne službe Grada Zenice i ZDK-a, uzimajući u obzir realnu situaciju i sve raspoložive mogućnosti, što hitnije usaglase tekst Odluke, koja bi bila donesena od strane Gradskog vijeća Zenice, a koja bi omogućila preuzimanje planiranog zaduženja od strane ZDK-a.

2. Da se Općina Vitez što prije konačno izjasni o svom daljem učešću u projektu Regionalni vodovod „Plava voda“ ( po mogućnosti do 31.01.2017. godine).