Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Posljednja faza dogovora aktera projekta Plava voda

Posljednja faza dogovora aktera projekta Plava voda

U Zenici je 17. 12. 2014.g. održan radni sastanak aktera projekta „Plava voda” na kojem su bili prisutni:

– predstavnici EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj);
– predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH;
– predstavnik ZDK;
– predstavnik SBK;
– predstavnici grada Zenica;
– predstavnici općina Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača i
Uprava JP RV „Plava voda” d.o.o. Travnik.

Na samom početku sastanka, novi direktor EBRD-a za BiH, g. Ian Brown je zatražio i dobio potvrdu od predstavnika svih općina o njihovoj opredijeljenosti za dalje učešće u ovom projektu.

U daljem toku sastanku je analizirana financijska konstrukcija realizacije projekta „Plava voda” te od strane EBRD-a predočena dalja dinamika pregovora.

Obzirom na svu kompleksnost projekta, od strane EBRD-a je iznesena procjena da bi zbog svih potrebnih procedura do konačnog potpisa kreditnog ugovora moglo doći u junu 2015.g., a da će se period do potpisivanja ovog ugovora iskoristiti za pripremu tenderske dokumentacije realizacije projekta.

Naglašeno je da će se za odobravanje ovog kreditnog aranžmana morati dobiti saglasnosti relevantnih entitetskih, ali i državnih organa, tj. Vijeća ministara BiH i Predsjedništva BiH.

Načelnik općine Travnik, g. Hadžiemrić je još jednom istakao značaj turističkog uređenja lokaliteta „Plava voda” za stanovnike Travnika te istakao potrebu da se što prije krene u aktivnosti oko idejnog rješenje budućeg izgleda ovog lokaliteta.

Uprava JP RV „Plava voda” će nastaviti da sprovodi sve dogovorene zaključke i koordinira dalje aktivnosti između svih aktera projekta.