Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Početak pripreme tenderske dokumentacije

Početak pripreme tenderske dokumentacije

Dana 02.09.2015 održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici konsultantske kuće Sachsen Wasser GmbH iz Leipziga, predstavnici EBRD -Evropske banke za obnovu i razvoj te direktor, zamjenik i predsjednik NO JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik.

Naime, donatorskim sredstvima EBRD-a bit će plaćen angažman konsultantske kuće Sachsen Wasser GmbH čiji je osnovni mandat pružanje usluga JP-u RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik u pripremi i objavi tenderske dokumentacije kao i odabiru najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“.

Nakon predstavljanja plana pružanja usluga od strane konsutanata Sachsen Wasser, direktor JP RV „ Plava voda“ d.o.o. je prisutne upoznao sa zahtjevima i prioritetima od strane preduzeća s ciljem da se konsultanti što kvalitetnije pripreme za pružanje predmetnih usluga.

Na kraju sastanka upriličeno je potpisivanje Ugovora o donaciji između JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik i EBRD-a kao i Ugovora o pružanju konsultantskih usluga između JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik i Sachsen Wasser GmbH.