Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Opća obavijest o nabavi

Opća obavijest o nabavi

Ova obavijest ažurira Opću obavijest o nabavi (br. 8052-GPN-46201) objavljenu na web – stranici EBRD-a dana 4. novembra 2015. godine.

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine je zatražila zajam od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za “Regionalni sistem vodosnabdijevanja Plava Voda” (RSVPV). Paralelno financiranje biti će osigurano iz sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope (“CEB”). Projekat će implementirati javno preduzeće JP RV Plava Voda d.o.o. (“Naručitelj”).

Predloženi Projekat je u procjenjenoj vrijednosti od 30 mil. EUR i biti će iskorišten za nabavu sljedećih radova i usluga (“Projekat”):

  • Izgradnja vodozahvatne građevine na izvorištu Plava Voda, zajedno sa hlornom stanicom u Travniku;
  • Izgradnja glavnog cjevovoda u dužini oko 33 km, od izvora u Travniku do glavnog rezervoara Putovići u Zenici;
  • Konsultantske usluge za nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na Regionalnom sistemu vodosnabdijevanja;
  • Konsultantske usluge za podršku Jedinici za provedbu projekta (PIU) i podrška za nabavku za područje vodozahvata i turističke zone;
  • Konsultantske usluge za poboljšanje finansijskih i operativnih pokazatelja uspješnosti (“FOPIP”), Ugovora o javnim uslugama (“PSC”) i ne-oprihodovanih voda (“NRW”)

Nabave konsultantskih usluga se predviđaju da će se započeti u decembru 2016. godine.

Nabave radova se predviđaju da će se započeti u martu 2017. godine.

Ugovor financiran putem zajma primljenog od EBRD-a biti će subjekt primjene EBRD-ovih “Pravila i politike o nabavkama” i biti će otvoren za tvrtke iz bilo koje zemlje. Sredstva iz oba zajma neće biti korištena za plaćanja pojedincima ili tvrtkama, ili za uvoz roba, ukoliko su takva plaćanja ili uvoz zabranjeni odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (poglavlje VII Povelje Ujedinjenih naroda) ili ukoliko zakonodavstvo Korisnika zajma to zabranjuje.

Zainteresirani izvođači i konzultanti mogu dobiti daljnje informacije na slijedećoj adresi:

 

gosp. Ernad Granić, Direktor

ili

gosp. Ivica Harambašić, zamjenik direktora

 

JP RV “Plava Voda” d.o.o., Travnik,

Adresa: Zenjak bb, 72270 Travnik ,

   Bosna i Hercegovina

E – mail adresa: prv.plavavoda@bih.net.ba

Tel: +387 30 511 132

Fax: +387 (0)30 511 132

Opca obaviijest o nabavi.pdf