Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Održan sastanak Skupštine JP RV “Plava voda” d.o.o Travnik

Održan sastanak Skupštine JP RV “Plava voda” d.o.o Travnik

U maloj sali Općine Travnik 17.11.2015 godine održan je sastanak Skupštine JP RV ,,Plava voda” d.o.o. Travnik. U nastavku prenosimo cjelokupni izvještaj sa sastanka.

Dana 17.11.2015 god. u 15:30 održan je sastanak Skupštine JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik.

 

 

Na sastanku su bili prisutni:

Alojz Čakarić – Predsjednik Skupštine (ispred Općine Travnik);
Muamer Kargić – član Skupštine (ispred Općine Travnik);
Edin Bijedić – član Skupštine (ispred Grada Zenica);
Bojan Domić – Predsjednik NO;
Senid Gerin – član NO;
Edina Kaknjo – član NO;
Stevica Ilić – član NO
Ernad Granić – Direktor JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik,
Ivica Harambašić – VD Zamjenik direktora i
Načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić (naknadno se priključio sastanku).
Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda;

2. Imenovanje članova Nadzornog odbora JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik ispred Grada Zenice;

3. Davanje saglasnosti Upravi za potpisivanje Projektnog ugovora sa EBRD-om;

4. Razno.

Na Skupštini su doneseni sljedeći zaključci:

ZAKLJUČAK 1:

Jednoglasno se usvaja predloženi Dnevni red.

ZAKLJUČAK 2:

Skupština JP RV „ Plava voda “ d.o.o. Travnik je jednoglasno imenovala članove Nadzornog odbora ispred Grada Zenice kao suosnivača ovog preduzeća, kako slijedi:

ZAKLJUČAK 3:

Skupština JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik će dati saglasnost za potpisivanje Projektnog ugovora sa EBRD-om kad za to dobije uputstvo od osnivača OV Travnik ( i uslovno ako se pokaže za potrebnim od GV Zenica).

Sastanak Skupštine je završen u 16:40.