Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Imenovani članovi NO JP RV Plava voda d.o.o. Travnik

Imenovani članovi NO JP RV Plava voda d.o.o. Travnik

Dana 06.07.2015.g. održana je sjednica Skupštine JP RV „ Plava voda“ d.o.o. Travnik na kojoj su imenovani članovi Nadzornog odbora ovog preduzeća:

1.Bojan Domić, predsjednik

2.Senid Gerin, član

3.Stevica Ilić, član

4.Josip Šain, član

5.Edina Kaknjo, član.